Nagrody Nobla z Fizyki i Chemii w 2016

Nagrodę Nobla z fizyki w tym roku otrzymali David J. Thouless, F. Duncan M. Hal oraz J. Michael Kosterlitz za teoretyczne odkrycia dotyczące topologicznych przejść fazowych oraz topologicznych faz materii.

Nagrodę nobla z chemii zdobyli Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart oraz Bernard L. Fering za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych.