Nano-klucz do przyszłości: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

M. Przybylski

Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej nr 71, 16–19 (2013)
tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl