Nanoindenter G200 firmy AGILENT

  • by

Urządzenie do badania twardości oraz modułu Younga w skali nanometrowej, o zakresie obciążeń do 9.8 N (w trybie High load). Wyposażone w moduł CSM (Continous Stiffness Measurement) pozwalający na ciągły pomiar modułu Younga oraz twardości w funkcji głębokości od powierzchni. Pozwala na wykonanie Scratch testów w skali nanometrycznej wraz z pomiarem współczynnika tarcia dzięki modułowi lateral force. Urządzenie pozwala na obrazowanie topografii powierzchni materiałów, a także efektów oddziaływania wgłębnika z materiałem. Wykonuje pomiary zgodne z normą ISO 14577. Pozwala na badanie wpływu prędkości odkształcenia na ww. parametry.

PARAMETRY PRACY
Wgłębniki: Vickersa i Berkovicha
Obciążenie do 9.8 N Moduł CSM
Rozdzielność pomiaru przemieszczenia < 1 nm Moduł high load
Rozdzielczość pomiaru siły < 50 nN Automatyczny stolik
Pomiary zgodne z PN-EN ISO 14577

Osoba kontaktowa:

dr hab. inż. Piotr Bała