Nanoindenter G200 firmy AGILENT

Urządzenie do badania twardości oraz modułu Younga w skali nanometrowej, o zakresie obciążeń do 9.8 N (w trybie High load). Wyposażone w moduł CSM (Continous Stiffness Measurement) pozwalający na ciągły pomiar modułu Younga oraz twardości w funkcji głębokości od powierzchni. Pozwala na wykonanie Scratch testów w skali nanometrycznej wraz z pomiarem współczynnika tarcia dzięki modułowi lateral force. Urządzenie pozwala na obrazowanie topografii powierzchni materiałów, a także efektów oddziaływania wgłębnika z materiałem. Wykonuje pomiary zgodne z normą ISO 14577. Pozwala na badanie wpływu prędkości odkształcenia na ww. parametry.

PARAMETRY PRACY

Wgłębniki: Vickersa i Berkovicha

Obciążenie do 9.8 N

Moduł CSM

Rozdzielność pomiaru przemieszczenia < 1 nm

Moduł high load

Rozdzielczość pomiaru siły < 50 nN

Automatyczny stolik

Pomiary zgodne z PN-EN ISO 14577

Osoba kontaktowa:

dr hab. inż. Piotr Bała

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/08/01/1.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/08/01/1.jpg”]Nanoindenter G200[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/08/01/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/08/01/2.jpg”]Nanoindenter firmy AGILENT[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/08/01/3.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/08/01/3.jpg”]Nanoindenter[/photo_panel][/lightbox]