Piece do krystalizacji (metodą Bridgmana – Stockbargera) firmy CZYLOK

Piece do hodowli monokryształów w konfiguracji pionowej, w tyglach grafitowych lub z azotku boru. Posiadają możliwość zastosowania atmosfery ochronnej w postaci gazu obojętnego lub próżni. Pozwalają na krystalizację metali lub stopów o temperaturze topnienia do około 1100°C. Istnieje możliwość krystalizacji z zarodka. Charakterystyka pieca i parametry wzrostu kryształów są programowane na precyzyjnym sterowniku.

PARAMETRY PRACY

Tygle grafitowe lub z azotku boru

Maksymalna temperatura topnienia stopu 1100°C

Możliwość krystalizacji z zarodka

 

Osoba kontaktowa:

dr inż. Tomasz Tokarski

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/02/01/1.png”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/02/01/1.png”]Piece do krystalizacji[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/02/01/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/02/01/2.jpg”]Piece do krystalizacji[/photo_panel][/lightbox]