Pracownia Preparatyki Chemicznej

Wyposażenie Laboratorium Chemicznego

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają syntezę związków chemicznych, syntezę i modyfikację materiałów polimerowych i kompozytowych. Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych materiałów hybrydowych zarówno w skali mikro, jak i nano. Aparatura znajdująca się na wyposażeniu laboratorium to:

  • Chłodziarka laboratoryjna
  • Cieplarka laboratoryjna
  • Liofilizator ALPHA 1-2 LD firmy Christ
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Wagi analityczne
  • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R)
  • Wirówka laboratoryjna, model MPW-351
  • Wyparka rotacyjna firmy Heidolph

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 64
nr pomieszczenia: 1.05


[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/wyparka-rotacyjna.jpg”]

     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/wyparka-rotacyjna.jpg”]Wyparka rotacyjna Heidolph[/photo_panel] [/lightbox]