Spektrometr fotoelektryczny

Układ pomiarowy złożony z cyfrowo sterowanego źródła światła (lampa ksenonowa XBO150, monochromator, zestaw filtrów krawędziowych, migawka, układ stabilizacji natężenia światła), kalibrowanej fotodiody, dedykowanego potencjostatu oraz sondy Kelvina z elektrodą pomiarową w postaci oscylującej złotej siatki.

Urządzenie pozwala na pomiar widm akcji fotoprądu w szerokim zakresie długości fali światła wzbudzającego oraz potencjału elektrody pracującej, a także pomiar pracy wyjścia w funkcji długości fali padającego światła. Aparatura służy do badania właściwości fotoelektrochemicznych półprzewodników szerokopasmowych. W szczególności, pozwala na wyznaczenie trójwymiarowych (przy zmiennym potencjale elektrody oraz zmiennej długości fali padającego światła) map generowanych przez półprzewodnik fotoprądów a także, pośrednio, na wyznaczenie typu przewodnictwa półprzewodnika, szerokości pasma wzbronionego oraz wydajności kwantowej (IPCE) konwersji światła w ładunek elektryczny.

PARAMETRY PRACY

zakres długości fali: 200-1000 nm

zakres polaryzacji elektrody pracującej: ±2 V

zakresy prądowe potencjostatu

czułość detektora fotonapięcia <1 mV

dokładność ustawienia elektrody pomiarowej sondy 5 µm

niskoszumowy przedwzmacniacz sygnału o czułości lepszej niż 0.1 mV

niskoszumowy detektor fazoczuły (lock-in)

analogowa regulacja wzmocnienia oraz czasu integracji sygnału

przestrajalny filtr pasmowo-przepustowy

wyjście analogowe monitoringu sygnału

automatyczna korekcja fazy sygnału

ręczna oraz automatyczna kompensacja potencjału kontaktowego

skalibrowane wyjście potencjału kontaktowego

ciągła rejestracja zmian pracy wyjścia

zdolność rozdzielcza lepsza niż 1 meV

zakres dynamiczny 10 V

samodostrajany obwód rezonatora, częstotliwość oscylacji ok.180 Hz

zmienna amplituda oscylacji 0.1 – 2.0 mm

układ pomiarowy zainstalowany na stoliku optycznym w zaciemnionej klatce Faradaya

siłownik piezoelektryczny do precyzyjnego pozycjonowania elektrody referencyjnej nad powierzchnią

układ przetwornika analogowo-cyfrowego wraz ze skomputeryzowanym układem akwizycji danych przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości 16 bitów i zakresie pomiarowym ±5 V

 

Osoba kontaktowa:

dr Agnieszka Podborska

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/04/1.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/04/1.jpg”]Spektrometr fotoelektryczny[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/04/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/04/2.jpg”]Spektrometr fotoelektryczny[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/04/3.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/04/3.jpg”]Spektrometr fotoelektryczny[/photo_panel][/lightbox]