Spektrometr mössbauerowski

Nowej generacji cyfrowy spektrometr mössbauerowski MS-4 firmy Renon  zawiera blok detekcji promieniowania obejmujący głowicę detekcyjną, blok jądrowy oraz bloki kontroli wibratora i kontroli systemu. Jest wyposażony w laserowy kalibrator prędkości ruchu źródła. Głowica detekcyjna spektrometru zawiera zintegrowany przedwzmacniacz i zasilacz wysokiego napięcia. Blok jądrowy umożliwia równoczesną analizę czterech widm: dwu widm mössbauerowskich oraz widm amplitudowych γ zbieranych w modzie koincydencji i antykoincydencji z okienkiem analizatora jednokanałowego. Jedno z widm może być zastąpione przez dane z laserowego kalibratora prędkości.

Urządzenie umożliwia badanie lokalnych właściwości elektronowych (stopień utlenienia), właściwości strukturalnych (gradient pola elektrycznego) oraz magnetycznych (temperatury porządkowania, anizotropia, wewnętrzne pole magnetyczne) próbek zawierających związki Fe, Sn lub Eu. W oparciu o analizę numeryczną widm możliwe jest ilościowe określenie składu próbek wielofazowych oraz oszacowanie średniej wielkości nanocząstek na bazie żelaza. Układ umożliwia również badanie warstw o grubości submikronowej przy użyciu techniki detekcji elektronów konwersji (CEMS).

Układ spektrometru jest wyposażony w z zalewowy kriostat helowy (firmy IceOxford), umożliwiający pomiary w zakresie temperatur 1.5÷300 K. Chłodzony wodą próżniowy piecyk mӧssbauerowski firmy Elektronika Jądrowa pozwala na pomiary w zakresie temperatur od 300K do 1100 K.

PODSTAWOWE PARAMETRY PRACY

Liczba kanałów i zakres dynamiczny: 4096 kanałów, 32 bity

Zakres prędkości wibratora: od ±0.5 do ±150 mm/s

Zakres temperatur (stabilność): 1.5 ÷ 300 K (0.05K), 300K ÷ 1100 K (0.1K)

Osoba kontaktowa:

dr Jan Żukrowski

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/11/01/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/11/01/2.jpg”]Spektrometr mössbauerowski[/photo_panel] [/lightbox]