Struktura organizacyjna

[row] [column size=”1/3″] [/column] [column size=”1/3″] [box box_color=”#2E4470″ title=”Dyrektor ACMiN”]prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

[/box] [/column] [column size=”1/3″] [panel class=”panel-rada” background=”#2E4470″ color=”#fff” text_align=”center”]Kolegium ACMiN

[modal button_text=”Skład Kolegium ACMiN” close_button=”yes” title=”Kolegium ACMiN (kadencja 2020-2024)” border=”200px solid #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #000000″ width=”1000px”  class=”modal-struktura”]
 1. Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
 2. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: Anna Kornaus
 3. Kierownicy Zakładów:
  1. prof. dr hab. Konrad Szaciłowski
  2. dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH
  3. dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH
  4. dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
  5. prof. dr hab. inż. Andrzej Bernasik
 4. Pozostali pracownicy badawczy zatrudnieni na pełnych etatach profesorów uczelni lub profesorów:
  1. dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH
  2. dr hab. inż. Krzysztof Mech, prof. AGH
 5. Dwoje wybranych przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. dr inż. Kamila Kollbek
  2. dr inż. Katarzyna Berent
[/modal] [modal button_text=”Komisje Kolegium” close_button=”yes” title=” ” border=”0px solid #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #000000″ width=”1000px”  class=”modal-struktura”]
  1. Komisja ds. Nagród

   prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (przewodniczący),
   dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH,
   dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH

[/modal] [/panel] [/column] [/row] [row class=”structure”] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników”]prof. dr hab. Konrad Szaciłowski[/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Inżynierii Materiałowej”]dr hab. inż. Piotr Bała, prof AGH[/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Teorii Układów Kwantowych”]dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH [/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu”]dr hab. inż. Marcin Sikora, prof AGH[/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów”]Zespół Materii Skondensowanej
dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)[/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [column size=”1/2″][box box_color=”#2E4470″ class=”arrow-right” title=”Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach”]prof. dr hab. inż. Marek Przybylski[/box][/column] [column size=”1/2″] [/column] [/row]