System do analizy półprzewodników 4200-SCS (Keithley, USA)

 

PARAMETRY PRACY

cztery kanały pomiarowe SMU (source/measurement unit) oraz kanał masy (ground unit) o następujących parametrach: co najmniej 7 zakresów prądowych, najniższy 100 nA/pełny zakres, a najwyższy 100 mA/pełny zakres, każdy kanał wyposażony w niezależny przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości 24 bitów, rozdzielczość prądowa pomiaru od 100 fA do 100 nA, rozdzielczość prądowa źródła of 5 pA do 5 μA

cztery zakresy napięciowe obejmujące zakres od 200 mV do 210 V, rozdzielczość napięciowa od 1μV do 200 μV; maksymalne napięcie wyjściowe 21 V przy prądzie 100 mA i 210 V przy prądzie 100 nA

kanał masy o dopuszczalnym prądzie do najmniej 2.5 A

Osoba kontaktowa:

dr Tomasz Mazur