System do badań neuromimetycznych i szybkiej fotoelektrochemii

System do badań neuromimetycznych jest uniwersalnym zestawem modułów do generowania impulsów światła oraz czasoworozdzielczej analizy sygnałów elektrycznych. W skład zestawu wchodzą: naświetlarka matrycowa z zestawem matryc LED dużej mocy, azotowy laser impulsowy (VSL-337, Laser Science, Inc.), zestaw wzmacniaczy sygnału (AIM-TTi, Yamaha), cyfrowe źródła sygnałów w zakresie częstotliwości 1 mHz – 2 GHz (AIM-TTi, Anritsu, Yamaha, Rigol), oscyloskopy cyfrowe (LeCroy oraz Agilent), szybki potencjostat analogowy, fourierowskie analizatory widma (Agilent i Rohde&Schwarz), analizator wektorowy (Bode100 firmy Omicron Labs, Austria) wraz z diplekserem RF/DC, źródła prądowe i napięciowe (Keithley), stacja elektrochemiczna Zahner IM6 oraz analogowe linie opóźniające (Dunlop, Electroharmonics), a także miernik jakości impulsów (Yokogawa).

Urządzenie umożliwia rejestrację przebiegu fotoprądu z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 50 ns, modulowanie światła z częstotliwościami do 100 kHz ze źródeł analogowych i cyfrowych (w tym sygnałami akustycznymi z dedykowanego systemu audio), generowanie powtarzalnych impulsów światła o czasie trwania od 50 µs oraz zaawansowaną analizę sygnału z wykorzystaniem algorytmów FFT z różnymi funkcjami apodyzującymi, analizą autokorelacyjną i korelacją wzajemną. Układ służy do badania dynamiki fotoprądu w nanostrukturach półprzewodnikowych, pomiaru czasu rekombinacji i czasów życia stanów pułapkowych oraz badania efektów pamięci w układach światłoczułych.

W ciągu najbliższych miesięcy urządzenie zostanie wzbogacone o dwa nanosekundowe lasery impulsowe z przestrajalnymi oscylatorami parametrycznymi oraz modulator laserowy z trzema diodami laserowymi.

Potencjostat/Galwanostat  Zahner IM6 połączony jest z zewnętrznymi potencjostatami PP211 oraz X-Pot wraz z modułami do pomiaru fotoprądów oraz fotonapięcia w warunkach kontrolowanej intensywności źródła promieniowania monochromatycznego oraz szybkich impulsów  światła, modułem FRA, 16-kanałowym multimplekserem, modułem do rejestracji oraz analizy szumów elektrochemicznych, rejestracji szybkich impulsów oraz przebiegów (do 40 MHz), pomiarów w układach o niskiej impedancji do (1000 TΩ || 1 pF) oraz ławą optyczną.

 

PARAMETRY PRACY

Zahner IM6

Zakres napięciowy: ± 4 V; ± 10 V (U-buffer)

Zakres prądowy: ± 100 nA do ± 3 A; ± 1 nA do ± 0.5 A (HiZ Probe)

Rozdzielczość: ± 125 μV; ± 320 μV (U-buffer)

Dokładność: ± 250 μV; ± 1 mV (U-buffer)

Stabilność temperaturowa: > 20 μV/˚C

AC amplituda: 1 mV do 1 V

Pasmo przenoszenia: 8 MHz

Analizator częstotliwościowy

Zakres częstotliwości: 10 μHz to 8 MHz

Dokładność: < 0.0025 %

Rozdzielczość: 0.0025 %, 10000 pkt/dekada

Controlled Intensity Modulated Photocurrent/Photovoltage Spectroscopy:

Zakres długości fali: 448 nm, światło białe (4300K)

Zakres częstotliwości: 10 μHz do 200 kHz

Dostępne parametry wyjściowe dla źródła światła: ± 10 A, ± 20 V (PP211); ± 500 mA, ± 25 V (XPot)

Potencjostat PP211:

Zakres potencjałowy: ± 20 V (dokładność ± 2 mV)

Zakres prądowy: 0 A do ± 10 A (dokładność ± 1 mA)

Moc wyjściowa: 200 W

Zakres częstotliwości: 10 μHz – 200 kHz

Potencjostat PP211:

Zakres potencjałowy: ± 10 V (dokładność ± 1 mV)

Zakres prądowy: 10 nA do ± 500 mA (dokładność ± 100 pA)

Moc wyjściowa: 12 W

Zakres częstotliwości: 10 μHz – 200 kHz

 

Osoby kontaktowe:

dr inż. Krzysztof Mech

dr inż. Kacper Pilarczyk

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/1.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/1.jpg”]System do badań neuromimetycznych[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/2.jpg”]Szybka fotoelektrochemia[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/3.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/3.jpg”]System do badań neuromimetycznych[/photo_panel]
[/lightbox]

 

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej6.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej6.jpg”][/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej7.png”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej7.png”][/lightbox]

 

 [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej8.png”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/01/03/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej8.png”][/lightbox]