Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai TF 20 X-TWIN (FEI)

  • by

Tecnai TF 20 X-TWIN (200 kV) jest wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopem elektronowym wyposażonym w działo elektronowe z emisją polową (Field Emission Gun – FEG), zapewniające możliwość uzyskania prądu 0.5 nA w wiązce elektronowej skupionej do plamki o średnicy 1 nm (punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0.22 nm, limit informacyjny ≤ 0.14 nm). Mikroskop posiada zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego (EDAX) umożliwiający analizę chemiczną preparatów w mikro-/nanoobszarach. Mikroskop ma też możliwość pracy w trybie STEM (z detektorem obrazowym HAADF).

PARAMETRY PRACY
Rodzaj źródła elektronowego FEG
Napięcie przyspieszające 200 kV
Zakres powiększeń 1025 – 900 k
Kamera CCD Eagle 2k HR
Detektory EDAX RTEM 0.3 sr, HAADF
Tryb STEM TAK
Holdery Double Tilt Low Background, Single Tilt
Oprogramowanie TEM Imaging & Analysis, Low Dose, K-space control, Smart tilt, Compucentricity, TrueImage Pro

Osoba kontaktowa

dr inż. Marta Gajewska