Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai TF 20 X-TWIN (FEI)

Tecnai TF 20 X-TWIN (200 kV) jest wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopem elektronowym wyposażonym w działo elektronowe z emisją polową (Field Emission Gun – FEG), zapewniające możliwość uzyskania prądu 0.5 nA w wiązce elektronowej skupionej do plamki o średnicy 1 nm (punktowa zdolność rozdzielcza ≤ 0.22 nm, limit informacyjny ≤ 0.14 nm). Mikroskop posiada zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego (EDAX) umożliwiający analizę chemiczną preparatów w mikro-/nanoobszarach. Mikroskop ma też możliwość pracy w trybie STEM (z detektorem obrazowym HAADF).

PARAMETRY PRACY

Rodzaj źródła elektronowego

FEG

Napięcie przyspieszające

200 kV

Zakres powiększeń

1025 – 900 k

Kamera CCD

Eagle 2k HR

Detektory

EDAX RTEM 0.3 sr, HAADF

Tryb STEM

TAK

Holdery

Double Tilt Low Background, Single Tilt

Oprogramowanie

TEM Imaging & Analysis, Low Dose, K-space control, Smart tilt, Compucentricity, TrueImage Pro

Osoba kontaktowa

dr inż. Marta Gajewska

 [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/03/01/1.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/03/01/1.jpg”]Transmisyjny mikroskop elektronowy[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/03/01/2.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/03/01/2.jpg”]Transmisyjny mikroskop elektronowy[/photo_panel][/lightbox] [lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/03/01/3.jpg”]     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/03/01/3.jpg”]Transmisyjny mikroskop elektronowy[/photo_panel][/lightbox]