Zetasizer wraz z systemem titracji i celką do pomiaru potencjału zeta na ciele stałym

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK) to urządzenie służące do charakterystyki takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Analizator pozwala na uzyskanie parametrów fizykochemicznych: wielkość cząstek, masa cząsteczkowa i potencjał zeta. Urządzenie to wykorzystuje szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła, elektroforetyczne rozpraszanie światła i statyczne rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych.

Zetasizer doposażony jest w autotitrator MPT-2 i odgazowywacz. Służy on do automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek/potencjału zeta w funkcji pH, przewodnictwa czy stężenia dodatku. Autotitrator jest wyposażony w elektrodę szklaną do pomiaru pH i umożliwia dozowanie do trzech titrantów w jednym eksperymencie.

Dysponujemy także celką do pomiaru potencjału zeta ciał stałych. Celka umożliwia pomiar potencjału zeta płaskich powierzchni, takich jak papier filtracyjny, krzemionka, polimery i kości, przy użyciu standardowego systemu Zetasizer Nano. Charakterystyka powierzchni i interfejsów ma kluczowe znaczenie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produktach konsumenckich, specjalistycznych chemikaliach, farmaceutykach i naukach przyrodniczych. W każdym z tych obszarów oddziaływanie cząsteczek roztworu z powierzchniami może wpływać na właściwości materiału końcowego produktu.

Pomiar wielkości cząstek
zakres 3 nm – 10 mm
minimalna objętość próbki 12 ml
zakres stężeń cząstek 0,00001 %v –  40 %w
Pomiar potencjału zeta
zakres wielkości cząstek 5 nm – 100 µm
zakres +/- 500mV
Automatyczny pomiar trendu
program standardowy np. w funkcji czasu i temperatury
pomiar z automatem miareczkującym MPT-2 np. w funkcji pH, przewodności i zawartości dodatku
temperaturowy zakres pomiarów 0 – 90 °C

 Opiekun urządzenia: dr Magdalena Wytrwał-Sarna

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/zetasizer-2.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/zetasizer-2.jpg”] Zetasizer  [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/zetasize.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/zetasizer.jpg”] Akcesoria  [/photo_panel]
[/lightbox]