Informacje wewnętrzne

a) Ogólne:

1. Papier firmowy ACMiN (doc)

2. Zasady identyfikowania badań

3. Zasady podziału subwencji badawczej

4. Podział subwencji badawczej na Linie i Zespoły w 2020 r.

5. Regulamin wnioskowania o nagrody Rektora AGH

6. Zasady awansu asystent – adiunkt

7. Rejestracja przesyłek przychodzących

8. Ocena okresowa

9. Zasady zawierania umowy o dzieło

10. Przepisy porządkowe pracy w ACMiN

11. Urlopy naukowe

a) Wniosek o udzielenie płatnego urlopu w związku z wyjazdem zagranicznym

b) Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań

12. Urlopy wypoczynkowe

a) Wniosek urlopowy

b) Wniosek urlopowy na żądanie

c) Wniosek o przesunięcie urlopu

d) Wniosek o anulowanie urlopu

 

b) Infrastruktura:

1. Zasady wstępu do budynku ACMiN

2. Zasady korzystania z kart dostępu

3. Spis Laboratoriów w ACMiN

4. Aparatura – podział na Linie Badawcze, Zespoły i Laboratoria

5. Zasady korzystania z dyfraktometrów

6. Zasady korzystania z mikroskopów

 

c) Usługi badawcze:

1. Cennik – ceny szacunkowe przydatne przy przygotowywaniu ofert (tylko do użytku wewnętrznego)

2. Odpłatne usługi badawcze i system motywacyjny

3. Koordynacja realizacji zleceń

 

d) Konferencje krajowe i zagraniczne:

1. Zasady wnioskowania o wyjazd na konferencję krajową lub zagraniczną

2. Zasady wnioskowania o wyjazdy na konferencje komercyjne

3. WNIOSEK O WYJAZD NA KONFERENCJĘ KRAJOWĄ

 

e) Zakupy:

1. Składanie zamówień wewnętrznych

2. ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE (pdf)

3. ZAMÓWIENIE WEWNĘTRZNE (excel)

4. Pozyskanie oferty cenowej (zakupy bez przetargu o jednostkowej wartości pow. 20 000 zł brutto)

5. Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia