Piec do wypalania żywic z materiałów ceramicznych z termoobiegiem firmy KEPKA GROUP

Urządzenie niezbędne w laboratoriach rozwijających techniki typu szybkiego prototypowania gdzie element docelowy powstaje po usunięciu znacznej ilości frakcji organicznej. Piec posiada komorę roboczą z wydajnym systemem termoobiegu. Urządzenie wyposażone jest w dopalacz spalin do temperatury 900oC. Maksymalna temperatura pracy pieca to 850°C.