Synteza ferrofluidu

synteza ferrofluidu

synteza ferrofluidu

Zakończyliśmy etap przygotowań do części naukowej warsztatów. Dzięki wspólnej pracy zespołowej chemików i fizyków zsyntetyzowaliśmy nanocząstki magnetyczne, które następnie stabilnie rozmieściliśmy w roztworze tworząc ferrofluid. Ten etap prac, zakończonych sukcesem poprzedziły intensywny proces weryfikacji przepisów krążących w internetach, z reguły kończących się  takim oto dialogiem „Spajkuje?” – „Nie, nie spajkuje”. Ciekawym jak przebiegał proces prowadzący do otrzymania „spajkującego” ferrofluidu polecamy film z tego etapu twórczych prac badawczych.