Projekt badawczy w ramach konkursu TANGO realizowany w ACMiN.

news1

news1

W ACMiN realizowany jest projekt pt. „Nauka na pograniczu Sztuki – synteza nowych nanomateriałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków” kierowany przez prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego. Projekt realizowany jest w ramach konkursu TANGO organizowanego przez NCN oraz NCBiR. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie lab-art.agh.edu.pl.

Zamierzonym celem wnioskowanego projektu jest otrzymanie oraz wprowadzenie na rynek nowych pigmentów oraz kryjących materiałów stabilizujących przeznaczonych do produkcji farb dla artystów, malarzy oraz konserwatorów sztuki, których parametry (począwszy od barwy, poprzez ziarnistość, skończywszy na koncentracji pigmentu czy fotostabilności) mogłyby być indywidualnie dopasowane do preferencji klienta. Celem pośrednim niniejszego projektu, będzie również optymalizacja odpowiednio dobranych metod syntezy i modyfikacji otrzymanych materiałów wybranymi związkami organicznymi, co pozwoli uzyskać zarówno produkty o jakościowo nowych cechach, jak również umożliwi odtworzenie substancji barwiących o parametrach zbliżonych do farb stosowanych w minionych epokach – jest to szczególnie istotne z punktu widzenia restauracji dzieł sztuki. Co więcej, możliwe też będzie zastąpienie niektórych niezwykle trujących barwników przez bardziej obojętne, nietoksyczne odpowiedniki. Takie farby/pigmenty będą chętniej nabywane, zwłaszcza przez mniej doświadczonych artystów, a w szczególności przez uczniów szkół plastycznych i studentów kierunków artystycznych którzy mogą mieć trudności ze stosowaniem i przechowywaniem trujących substancji. Opracowanie nowych metod znakowania pigmentów i farb pozwoli wyróżnić się artyście oraz w całkiem nowy sposób zabezpieczyć swoją pracę przed podrobieniem, natomiast konserwatorowi ułatwi odróżnienie swojej części pracy od zmian wprowadzonych przez jego poprzedników. Inną klasą materiałów będą niekryjące farby do malowania srebra i skóry. Celem produkcji tych materiałów będzie zastąpienie niezwykle toksycznych dla człowieka i środowiska produktów przetwarzania naturalnego asfaltu oraz skrócenie czasu przygotowania dzieła.