Pakiety obliczeniowe

W badaniach prowadzonych w ACMiN wykorzystywane są między innymi następujące pakiety obliczeniowe.

VASP (Vienna Ab initio Simulation Package)

Jest pakietem dedykowanym symulacjom w skali atomowej dla szerokiej klasy materiałów. W VASPie zaimplementowano szereg metod obliczeniowych wywodzących się  z pierwszych zasad (Teoria Funkcjonału Gęstości, przybliżenie Hartree-Focka, rachunek zaburzeń Möllera-Plesseta i inne). Przykłady możliwych zastosowań tego rozbudowanego programu  to dynamika i statyka molekularna, wyznaczanie własności strukturalnych, optycznych i magnetycznych – w tym z uwzględnieniem sprzężenia spin-orbita.
Więcej informacji na temat możliwości tego oprogramowania można znaleźć na stronie https://www.vasp.at

 

WIEN2k

To program do obliczeń z pierwszych zasad z zaimplementowaną metodą F(L)APW (Full-potential (linearized) augmented plane-wave). Metoda ta uznawana jest za jedną z najdokładniejszych w zakresie obliczeń struktury pasmowej.  WIEN2k  pozwala  min. na wyznaczanie energetyki, optymalizację struktury czy wyznaczenie sił dla badanych układów. W obliczeniach uwzględnione są również efekty relatywistyczne.
Więcej informacji na temat możliwości tego oprogramowania można znaleźć na stronie http://susi.theochem.tuwien.ac.at