Materiały Inteligentne i Sensoryka

Profil badawczy

Tematyką prac badawczych i wdrożeniowych podejmowanych w zespole są prace związane z zastosowaniem materiałów i struktur inteligentnych w urządzeniach sensorycznych. Podstawą badań jest nanoszenie cienkich warstw mających służyć jako materiał sensoryczny (nanorurki węglowe, grafen etc.). Dzięki unikalnym właściwościom elektrycznym nanostruktury węglowe mogą pozwolić na pomiar szeregu czynników, od pomiaru odkształcenia po pomiary stężeń konkretnych gazów (np. metan). W laboratorium prowadzone są też prace nad ukierunkowaniem nanorurek węglowych w materiale poprzez oddziaływanie z polem elektro-magnetycznym. Wśród realizowanych prac znajdują się również badania stanu konstrukcji i urządzeń dla przemysłu prowadzone z wykorzystaniem materiałów inteligentnych i nieniszczących technik diagnostycznych (jak np. Emisja Akustyczna), ale i do zastosowań medycznych (monitorowanie krzepliwości krwi). Dodatkowo prowadzone są badania dla materiałów z pamięcią kształtu (modelowanie MES oraz walidacja stopów z pamięcią kształtu uwzględniając obciążenie termomechaniczne).

Kompetencje

  • Opracowania nowych materiałów sensorycznych z wykorzystaniem nanomateriałów węglowych (nanorurki, grafen etc.) do monitorowania odkształceń, temperatury oraz stężeń gazów.
  • Dyspersja nanomateriałów węglowych w polimerach.
  • Nanoszenie struktur CNT/polimer przy wykorzystaniu sitodruku.
  • Wieloskalowe modelowanie numeryczne struktur opartych o nanomateriały węglowe.
  • Badania nad materiałami z pamięcią kształtu.
  • Monitorowanie stanu konstrukcji maszyn przy wykorzystaniu czujników piezoelektrycznych.

Kierownik

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Członkowie

dr hab. inż. Paweł Paćko
dr inż. Piotr Kijanka
dr inż. Michał Mańka
dr inż. Adam Martowicz
mgr inż. Jakub Bryła
mgr Paulina Zbyrad
mgr inż. Krzysztof Grabowski