Technologie Ogniw Paliwowych

ACMiN 2

ACMiN 2Zespół badawczy nad Technologiami Ogniw Paliwowych ma za zadanie współpracę oraz wspólną realizację projektów z dziedziny ogniw paliwowych. W szczególnym obszarze zainteresowań grupy leżą wysoko temperaturowe ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem jako urządzenie energetyczne do produkcji wysokiej jakości energii elektrycznej i ciepła, o jednym z najwyższych współczynników sprawności.

Profil badawczy

Praca badawcza powołanego 6 grudnia 2016 roku przez Radę Naukową ACMiN Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Technologiami Ogniw Paliwowych skupia się na opracowaniu nowych rozwiązań z dziedziny wytwarzania i badania stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell). Badania grupy koncentrują się głownie na poszukiwaniu materiałów do produkcji komponentów ogniw ze stałym tlenkiem oraz optymalizacji parametrów strukturalnych, zarówno w mikro jak i makroskali.

Grupa technologii Ogniw Paliwowych blisko współpracuje z naukowcami z tak prestiżowych uczelni jak Kyoto University, Kyoto, Japonia czy Shibaura Insitute of Technology, Tokio, Japonia. Na zdjęciu dr Masashi Kishimoto wraz z członkami grupy podczas swojej wizyty w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

Kompetencje

  • Projektowanie i wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów przy użyciu techniki przyrostowej (rapid prototyping).
  • Trójwymiarowa rekonstrukacja mikrostruktury materiałów na podstawie stosu mikrofotografii z FIB-SEM.
  • Analiza ilościowa parametrów mikrostruktury na podstawie rekonstrukcji 3D.

Kierownik

prof. dr hab. Janusz Szmyd (WEiP)

Członkowie

dr inż. Katarzyna Berent (ACMiN)
dr inż. Grzegorz Brus (WEiP)
mgr inż. Maciej Chalusiak (WEiP)
mgr inż. Adrianna Kania (ACMiN)
mgr inż. Marcin Moździerz (WEiP)

Laboratoria