Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury metodą SEM/FIB

Uprzejmie informujemy, że wspólnym wysiłkiem naszego Centrum i kilku Wydziałów AGH zostało zakupione oprogramowanie „Auto Slice and View” do dwuwiązkowego skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Versa 3D umożliwiające akwizycję danych wykorzystywanych do trójwymiarowej (3D) rekonstrukcji mikrostruktury. 

Osoby zainteresowane badaniami proszone są o kontakt z dr inż. Katarzyną Berent (e-mail: kberent@agh.edu.pl).

Możliwości metody są zaprezentowane na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=isH0-xCpla8

https://www.youtube.com/watch?v=ufikeTjDhhw&t=4s