Wykład Dr. Hendrika Ohldaga z SLAC National Accelerator Laboratory, USA

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na kolejne specjalne seminarium, którego gościem będzie Dr. Hendrik Ohldag z SLAC National Accelerator Laboratory, USA (IEEE Magnetics Society, Distinguished Lecturer 2017). Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 14:00.

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) z siedzibą w USA przyznał Dr. Hendrikowi Ohldagowi tytuł „Wybitnego Wykładowcy 2017 roku” (Distinguished Lecturer) i sfinansował cykl jego wykładów wygłaszanych na całym świecie. Kraków i nasza Uczelnia znalazły się wśród wybranych przez Dr. Ohldaga miejsc, gdzie zaprezentuje referat pt. „Ultrafast and Very Small: Discover Nanoscale Magnetism With Picosecond Time Resolution Using X-Rays”.

Streszczenie referatu oraz informacje o naszym Gościu można znaleźć na pod linkiem.

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna ACMiN (II piętro)