Warsztaty z pomiarów potencjału zeta

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach dotyczących pomiarów potencjału zeta na ciele stałym, które odbędą się w dniu 29.05.2017 o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej (s. 1.02A) w ACMiN. Podczas warsztatów będzie możliwość wykonania pomiarów potencjału zeta własnych próbek. Warsztaty będą prowadzone przez dra Thomasa Luxbachera z Austrii http://blog.anton-paar.com/author/thomas-luxbacher/.

Thomas Luxbacher jest pracownikiem firmy Anton Paar GmbH, która od ponad 25 lat rozwija technologie analizy powierzchni co zaowocowało powstaniem m.in. analizatora elektrokinetycznego trzeciej generacji – SurPASS 3. Analizator pozwala na przeprowadzenie badań potencjału zeta ciał stałych zarówno płaskich i cienkich jak również proszków czy włókien. Pomiary tego typu mają zastosowanie w badaniach membran, modyfikowaniu polimerów, powłok metali, badaniach adsorpcji i wielu innych.

Poniżej link do strony i opisu urządzenia oraz przykładowych opisów zastosowań:
http://www.anton-paar.com/pl-pl/produkty/szczegoly/elektrokinetyczny-analizator-dobadania-powierzchni-cial-stalych-surpassTM-3/

oraz dokumenty do pobrania jak broszury czy opisy zastosowań w wersji pdf:
http://www.anton-paar.com/pl-pl/serwis-i-pomoc/dokumenty/?product_id=17500

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z dr Magdaleną Wytrwał-Sarna (wytrwal@agh.edu.pl).

Zapraszamy!!