Krakowskie Sympozjum Mikroskopii – Podsumowanie

KSM 1 2

KSM 1 2

W Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii odbyło się Krakowskie Sypozjum Mikroskopii.

Wydarzenie było zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mikroskopii przy współpracy ACMINu oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.

12 czerwca w sali wykładowej pojawiło się ponad 80 obecnych aby wysłuchać prelekcji między innymi Zbigniewa Sojki, Magdaleny Parlińskiej-Wojtan, Tomasza Tokarskiego, czy Anny Wassilkowskiej na tematy związane z badaniami i możliwościami aparaturowymi lokalnego środowiska mikroskopistów. 

Głównym celem Sympozujm była wymiana doświadczeń, informacji i poglądów związanych z mikroskopią elektronową.

KSM 2 2