Projekt RECORD-IT

WP 20170608 09 15 56 Pro 2

WP 20170608 09 15 56 Pro 2

Od 6 do 9 czerwca gościliśmy 36 naukowców z jednostek partnerskich w ramach projektu RECORD-IT.

Spotkania projektowe miały na celu analizę architektury sensorów mierzących jony istotne z punktu biologicznego oraz poprawę ich działania. 

Record IT (Reservoir Computing with Real-time Data for future IT) jest finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Kierownikiem projektu w ACMIN jest prof. dr hab. Konrad Szaciłowski