Kolejny grant europejski dla ACMiN

co2exide

co2exide

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zostało beneficjentem w ostatnim rozdaniu grantów w ramach akcji „Industry 2020 in the Circular Economy” w konkursie SPIRE-10-2017.

 

Grant w wysokości 5 420 000 euro został przyznany na badania nad utylizacją dwutlenku węgla przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Celem trzyletniego projektu „CO2EXIDE: CO2-based Electrosynthesis of Ethylene Oxide” jest rozwój elektrokatalizatorów do selektywnej redukcji dwutlenku węgla oraz projektowanie i budowa reaktorów kaskadowych do produkcji przyjaznych środowisku polimerów. Partnerami w projekcie są m. in. Siemens AG oraz Fraunhoffer-Geselschaft.