Oferta dydaktyczna

Szanowni Doktoranci i Studenci!

Z przyjemnością informujemy, że Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) przygotowało dla Was wyjątkową ofertę dydaktyczną, obejmującą trzy przedmioty obieralne prowadzone w języku angielskim i dwa przedmiotu innowacyjne prowadzone w języku polskim. Skorzystanie z tej oferty to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu nanotechnologii, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki.

Głównym elementem oferowanych przedmiotów są zajęcia praktyczne prowadzone w nowoczesnych laboratoriach ACMiN, przy użyciu profesjonalnej aparatury naukowo-badawczej przeznaczonej do wytwarzania i badań materiałów i nanostruktur. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów na co dzień prowadzących badania w ACMiN.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Jak się zapisać?

Zapisy prowadzone są na platformie USOS:

Po zalogowaniu należy wyszukać przedmioty po ich nazwie. Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym jest już otwarta i trwa do 11 października 2021 roku.

Do zapisu wymagane są żetony przyznawane studentom na realizację zajęć w danych dziedzinach. W celu zapisu na przedmiot z dyscypliny, na którą student nie posiada żetonów, musi uzyskać zgodę dziekana.

 

 

 

[icon_list_item title=”Nanoelektronika molekularna” icon=”icon: chevron-right” icon_animation=”1″ icon_align=”left” scroll_reveal=”enter right”] Kurs będzie złożony z trzech części: pierwsza część obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki klasycznej, druga część jest poświęcona podstawą nanoelektroniki molekularnej. Studenci poznają podstawy teorii pasmowej ciała stałego oraz fizykochemii półprzewodników. Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody syntezy prekursorów molekularnych używanych w nanoelektronice molekularnej oraz ich właściwości fizykochemiczne w tym struktura elektronowa. W ostatniej części kursu omówione zostaną techniki wytwarzania oraz badania właściwości prototypów urządzeń nanoelektronicznych.

 

 

 

[icon_list_item title=”Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów” icon=”icon: chevron-right” icon_animation=”1″ icon_align=”left” scroll_reveal=”enter right”] Zajęcia będą połączeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych zajęć praktycznych w pracowni komputerowej. Nacisk kładziony będzie na analizę podstawowych efektów obserwowanych eksperymentalnie w nanostrukturach oraz ich modelowanie numeryczne. Wybrane przykłady będą stanowiły projekty obliczeniowe realizowane przez studentów z wykorzystaniem biblioteki KWANT.Omawiane zagadnienia obejmują: kwantowy efekt rozmiarowy (dwuwymiarowy gaz elektronowy, kropki kwantowe, druty kwantowe); opis transportu elektronowego przez nanostruktury (transport balistyczny, formuła Landauera, model Tsu-Esakiego, kwantowy kontakt punktowy); transport elektronowy w obecności pola magnetycznego (poziomy Landaua, kwantowy efekt Halla, pierścienie kwantowe, efekt Aharonova Bohma). Przykładowy projekt realizowany w ramach zajęć zaprezentowany JEST tutaj.

[/icon_list_item]