Dyrektor ACMiN, prof. Marek Przybylski, z seminarium na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

W najbliższy wtorek, na Seminarium Naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prof. M. Przybylski wygłosi referat pt. „O nanotechnologii dla laików oraz o zarządzaniu centrum badawczym dla profesjonalistów”.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 10 października o godz.15:00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, w sali 4.01, IV piętro.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.