Nowa aparatura w ACMiN!

LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej4

LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej4

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii wzbogaciło się w unikatowe urządzenie badawcze: dwuwiązkowy laserowy spektrometr fotoelektryczny.

Źródłem światła są dwa lasery Opolette 355 z pompą Nd:YAG wyposażoną w optyczne oscylatory parametryczne (OPO) przestrajalne w zakresie 210-2400 nm o szczytowej mocy impulsu rzędu 500 kW. Układ detekcji oparty jest o elektrochemiczną stację roboczą Zahner-Elektric IM6 z układem szybkiej akwizycji danych (TR8M), a sterowanie zapewnia precyzyjny układ synchronizacji (Instytut Fotonowy).

Spektrometr pozwoli na szczegółową analizę dynamiki nośników generowanych w strukturach półprzewodnikowych, badanie właściwości stanów pułapkowych oraz badania nad mechanizmami efektów pamięci krótkotrwałej w tzw. synapsach fotoelektrochemicznych. Ponadto urządzenie umożliwia pomiary techniką spektroskopii fotomodulacyjnej (CIMPS). Aparatura została zbudowana dzięki grantom NCN (MAESTRO, OPUS) oraz FET OPEN (H2020).

LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej2

LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej3

LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej1