Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego w AGH

dni hoborskiego

dni hoborskiego

W dniach 15-19 listopada br. odbędą się główne uroczystości „Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego w AGH„, w tym roku połączone z obchodami 20 lecia powstania Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Od tego roku oficjalnym i pełnoprawnym współorganizatorem Dni Hoborskiego jest ACMiN.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w obchodach tego Święta. W tym roku odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, podczas którego zostanie wręczona Nagroda Hoborskiego – Diamentowa Kula (prof. Pawłowi Wojdzie) oraz Medal Bartla (dr hab. Piotrowi Nowakowi z UW i IM PAN, pierwszemu polskiemu matematykowi, który otrzymał grant ERC).

Szczegółowy harmonogram święta można znaleźć tutaj.