Zetasizer wraz z układem titrującym i celką do pomiaru potencjału zeta na ciele stałym dostępny w ACMiN

zetasizer 2

zetasizer 2

Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) to urządzenie służące do charakterystyki wielkości cząstek, masy cząsteczkowej i potencjału zeta takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje.

Urządzenie dostępne w ACMiN doposażone jest w autotitrator MPT-2 i odgazowywacz, do automatycznego wykonywania pomiarów w funkcji pH, przewodnictwa czy stężenia dodatku. Dysponujemy także specjalną celką do pomiaru potencjału zeta powierzchni płaskich. Więcej informacji znajduje się tutaj.