Bonder typu HB05 z mikroskopem optycznym i stolikiem grzejnym

Za pomocą Bondera typu HB05 wyposażonego w mikroskop optyczny i stolik grzejny możliwe jest wykonanie połączeń metalicznych holder-próbka za pomocą drutu złotego lub aluminiowego o grubości 25 µm.

Parametry
Typ kapilary

Dla drutu aluminiowego: wedge

Dla drutu złotego: ball/wedge

Siła nacisku kapilary 15-150 cN
Maksymalna temperatura grzania stolika 250 °C
Minimalny rozmiar struktury do wytworzenia pojedynczego kontaktu 50 x 50 µm

Osoba odpowiedzialna

dr inż. Maciej Chrobak