Liofilizator

Liofilizator (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH – Niemcy, Alpha) służy do łagodnego suszenia produktów. Opiera się na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów. Zastosowanie w suszeniu materiałów:

  • biologicznych
  • żywności
  • produktów farmakologicznych
  • osadów
  • produktów chemicznych
  • materiałów archeologicznych

Opiekun urządzenia: dr Magdalena Wytrwał-Sarna