Novel and effective synthesis protocol of AgNPs functionalized using L-cysteine as a potential drug carrier

Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Magdalena Kotańska, Magdalena Wytrwal, Tomasz Tokarski, Anna Krupa, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Marcin Kobielusz

Naunyn-Schmiedeberg’s Archives Pharmacology pp 1-8 (2017)

tekst: https://doi.org/10.1007/s00210-017-1440-x