Relacja z Akademii Ciekawych Myśli i Nauk #AEROGELOVE 2017

Druga edycja Naukowych Warsztatów Projektowych #Aerogelove Akademii Ciekawych Myśli i Nauk została zakończona 14 grudnia br. uroczystym Finałem, który odbył się w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Swoją obecnością zaszczycili nas Prorektor ds. Kształcenia Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Finał został podzielony na 4 części: NAUKA, EDUKACJA, PROJEKTY, WIEDZA, zgodnie z elementami logo które opisują aktywność Akademii. W pierwszej części przedstawiona została tematyka drugiej edycji Warsztatów dotycząca aerożeli. Kolejnym elementem był edukacja, w której przybliżono model rozwijania kompetencji w trakcie zespołowej pracy, tj. krytyczno-analitycznego myślenia, kreatywności, planowania i koordynowania projektem oraz skutecznej komunikacji. Następnie Uczestnicy Warsztatów mieli możliwość zaprezentowania swoich krótkich 3-minutowych filmów. Filmy są zwieńczeniem ich dwumiesięcznej pracy nad kreatywnym wykorzystaniem aerożeli w różnorodnych obszarach nauki (energia, elektronika, medycyna, transport i inżynieria lądowa, architektura i wzornictwo przemysłowe, przestrzeń kosmiczna) i mają również za zadanie pokazywać unikalne własności aerożelu. Uczestnicy Finału mogli zobaczyć relację z przebiegu  Warsztaty #Aerogelove. W trakcie Finału nie zabrakło również naszych Mentorów – Dr Mihail P. Petkov’a z NASA Jet Propulsion Laboratory  i Dr. Ioannisa  Michaloudis’a z Uniwersytetu Karola Darwina w Australii, którzy podzieli się z uczestnikami Finału opiniami na temat przyszłości aerożeli oraz wrażeniami z udziału w tym projekcie. W ostatniej części kilka słów podsumowania wygłosił Prorektor Prof. Wojciech Łużny i pogratulował uczestnikom świetnych projektów.

Spośród wszystkich filmów Jury wybrało projekt grupy Elektronika,  dotyczący nowego typu oświetlenia, wykorzystującego własności optyczne aerożeli realizowany przez  Annę Szlachtę, Amelię Ziębę, Mikołaja Piotrowskiego oraz Dawida Staśko. Nagrodę główną dla zwycięskiego zespołu ufundowała firma PiK Instruments. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Naukowe Warsztaty Projektowe składały się z czterech etapów, który obejmowały wykłady naukowe, pracę w laboratorium, samodzielną realizację pomysłu oraz filmu, który ten pomysł prezentuje. Wszystkie zespoły dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu z sukcesem zrealizowały wszystkie cztery etapy.

Dziękujemy Rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej za finansowe wsparcie warsztatów oraz Rektorom Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego a także Akademii Sztuk Pięknych za objecie naszej inicjatywy Honorowym Patronatem Naukowym,

Podziękowania kierujemy również do naszych Sponsorów – PiK Instruments3D-nanoGrupy Azoty za pomoc w trakcie warsztatów i ufundowanie nagród, a Gościom za obecność i uświetnienie naszej uroczystości.

Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań na stronie www oraz na Facebook.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=X5xD9tHZGy0&t=”]

Autorzy: Zespół Akademii Ciekawych Myśli i Nauk

akademia final 17 21