SPEKTROFOTOMETR UV-Vis Lambda 750 firmy PerkinElmer

Spektrometr UV-Vis Lambda 750 firmy PerkinElmer to wysokowydajny, dwuwiązkowy spektrometr umożliwiający pomiary:

  • absorbancji,
  • transmitancji 
  • reflektancji

Zakres pomiarowy: 200-2200 nm

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Podborska

Spektrometr posiada dwie komory pomiarowe umożliwiające pomiar próbek ciekłych oraz ciał stałych. Pomiar widm odbiciowych materiałów półprzewodnikowych umożliwia wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej półprzewodnika.

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrLambda750.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrLambda750.jpg”] Spektrofotometr Lambda 750 [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/Komorapomiarowadlaprobekcieklych.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/Komorapomiarowadlaprobekcieklych.jpg”] Komora pomiarowa dla próbek ciekłych [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/Komorapomiarowadlacialstalych.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/Komorapomiarowadlacialstalych.jpg”] Komora pomiarowa dla ciał stałych [/photo_panel]
[/lightbox]