Spektrofotometr UV-Vis Thermo Scientific Evolution 220

Spektrofotometr UV-Vis Thermo Scientific Evolution 220 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów absorbcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego oraz bliskiego i średniego nadfioletu w próbkach ciekłych. Pomiary spektrofotometryczne znajdują zastosowanie w analizie ilościowej (wyznaczanie stężeń różnych substancji organicznych i nieorganicznych), jakościowej, badaniach fizykochemicznych (np. do badań kinetycznych), a także do badań strukturalnych. Będąca dodatkowym wyposażeniem spektrometru programowalna przystawka temperaturowa z ogniwem Peltiera rozszerza możliwości spektrometru o wykonywanie pomiarów w precyzyjnie ustalonych temperaturach z zakresu 0-110oC, a także badanie zależności temperaturowych.

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe właściwości posiadanego spektrometru:

Płaskość linii bazowej ±0.0010A w zakresie 200-800nm przy szczelinie 1.0nm z wygładzaniem
Odstęp zbierania danych 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1nm
Typ detektora Podwójna fotodioda krzemowa
Stałość sygnału <0.0005A/h przy 500nm, szczelinie 1.0nm, po 1-godzinnym nagrzaniu
Źródło światła Ksenonowa lampa błyskowa
Szum fotometryczny 0A: <0.00015A; 
1A: <0.00025A; 
2A: <0.00080A; 
RMS przy 260nm, 1 nm
Układ optyczny

Dwuwiązkowy, z osobnymi pozycjami dla próbki i odnośnika,

Monochromator typu Czernego-Turnera

Geometria wiązki dopasowywana do zastosowania

Dokładność fotometryczna 1A: ±0.006A
2A: ±0.010A
Mierzona przy 440nm za pomocą filtra neutralnego spójnego z NIST
Zakres wyświetlany -0.3 to 4.0A
Zakres fotometryczny >3.5A
Powtarzalność fotometryczna ±0.0002A
Tryby pomiaru Absorbancja, % Transmitancji, % Reflektancji, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*Czynnik, Intensywność
Szybkość skanowania Zmienna, <1-6000nm/min
Szerokość szczeliny Zmienna: 1.0nm; 2.0nm; dopasowana do zastosowania: mikrokuweta; światłowód; pomiary odbiciowe
Dokładność długości fali ±0.5nm (dla linii rtęci 541.9 i 546.1nm), ±0.8nm (w pełnym zakresie roboczym – 190 to 1100nm)
Zakres długości fali 190 – 1100nm
Powtarzalność długości fali ≤0.05nm (linia rtęci 546.11nm, SD z 10 pomiarów)

Opiekun urządzenia: dr Dorota Lachowicz