SPEKTROMETR FTIR Tensor II firmy Bruker

Spektrometr FTIR Tensor II firmy Bruker wyposażony jest w:

  • przystawkę do pomiarów osłabionego całkowitego odbicia ATR ( Attenuated Total Reflectance) z monolitycznym kryształem diamentowym umożliwiającą pomiar w zakresie 350-8000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz ciał stałych
  • przystawkę ATR z kryształem germanowym umożliwiającym pomiary w zakresie 600 – 5000 cm-1, przystosowaną do pomiarów próbek ciekłych oraz stałych; kryształ germanowy idealnie nadaje się do pomiarów widm struktur węglowych, a zwłaszcza fulerenów, nanorurek węglowych czy tlenku grafenu
  • przystawkę do pomiarów transmisyjnych z kuwetą cieczową, rozbieralną z okienkami KRS5 oraz ZnSe,
  • detektory: DLATGS (340-12000 cm-1) oraz MCT (420-12000 cm-1)
  • komora pomiarowa wyposażona jest w dysypator umożliwiający przedmuchiwanie komory gazem obojętnym

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Podborska

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowATRzkrysztalemdiamentowym.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowATRzkrysztalemdiamentowym.jpg”] Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów ATR z kryształem diamentowym  [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowATRzkrysztalemgermanowym.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowATRzkrysztalemgermanowym.jpg”] Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów ATR z kryształem germanowym [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowprobekcieklych.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/Laboratoria/LabSpektroskopiiOptycznejLaserowej/SpektrofotometrFTIRzprzystawkadopomiarowprobekcieklych.jpg”] Spektrofotometr FTIR z przystawką do pomiarów próbek ciekłych [/photo_panel]
[/lightbox]