Zestaw do polerowania jonowego powierzchni płaskich oraz wykonywania przekrojów poprzecznych ciał stałych.

PolerkajonowaHitachiIM4000Plus

PolerkajonowaHitachiIM4000Plus

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii wzbogaciło się o zestaw do polerowania jonowego Hitachi IM4000Plus służący do precyzyjnego przygotowywania powierzchni płaskich jak również do wykonywania zgładów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów.

Urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 keV. Na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zgładów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimery).

Więcej o tym urządzeniu można przeczytać tutaj.