Zestaw do polerowania jonowego powierzchni płaskich oraz wykonywania przekrojów poprzecznych ciał stałych

PolerkajonowaHitachiIM4000Plus

Polerka jonowa Hitachi IM4000Plus jest urządzeniem służącym do precyzyjnego polerowania powierzchni płaskich jak również do wykonywania przekrojów poprzecznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerów. Urządzenie umożliwia pracę z próbkami o średnicy dochodzącej do 50 mm przy energiach jonów do 6 keV. Na wyposażeniu jest również w układ chłodzenia ciekłym azotem, co umożliwia wykonywanie zgładów poprzecznych materiałów czułych na podwyższoną temperaturę (np. polimerów).

Polerowanie jonami argonu umożliwia przygotowanie powierzchni oraz przekrojów materiałów „trudnych” w preparatyce tj. materiałów miękkich, wielofazowych, kompozytów polimerowych, kompozytów metal-ceramika. W szczególności technika ta znacząco poprawia jakość powierzchni zgładów metalograficznych przeznaczonych do analizy EBSD.

Parametry urządzenia
Napięcie przyspieszające 0 – 6 kV
Średnica wiązki jonów 400 um
Polerowanie powierzchni płaskich
Maksymalne wymiary próbki f = 50 mm, h=30 mm
Kąt polerowania 0-90 stopni
Wykonywanie przekrojów poprzecznych
Maksymalne wymiary próbki 20x13x9 mm
Szybkość cięcia 0,5 mm/h dla Si
Opcje Chłodzenie stolika ciekłym azotem

Osoba odpowiedzialna: dr inż. Tomasz Tokarski

 

PolerkajonowaHitachiIM4000Plus

 

IMG 7463