Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications

Zbigniew Starowicz, Aneta Kędra, Katarzyna Berent, Katarzyna Gawlińska, Katarzyna Gwóźdź, Eunika Zielony, Grażyna Kulesza-Matlak, Robert Socha, Kazimierz Drabczyk, Ewa Płaczek-Popko, Marek Lipiński

Solar Energy 158, 610-616 (2017)

tekst: https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.10.020