Konkurs o granty dyrektorskie 2018

Kontakt 2

Kontakt 2

Dyrektor ACMiN ogłasza konkurs o granty dyrektorskie.

Zasady ubiegania się o grant określa „Regulamin konkursu o granty dyrektorskie”, który można znaleźć w „Informacjach wewnętrznych” na stronie internetowej ACMiN.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa w piątek, 16 lutego, o godz. 15:00.

Wyniki konkursu (lista rankingowa) zostaną ogłoszone w poniedziałek, 5 marca.

Kwota przeznaczona na finansowanie grantów w 2018 roku wyniesie ok. 60 tys. zł. Dokładna kwota znana będzie po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców.