Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

acmin kontakt

acmin kontakt

Kierownik projektu OPUS ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do realizacji projektu badawczego

„Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu!

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!