ACMiN na Festiwalu Nauki i Sztuki

poster acmin plan fnis

poster acmin plan fnis

Zapraszamy do naszego namiotu nr 21, 19 maja na Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie. Przygotowaliśmy 8 pokazów zbliżających odbiorców do niezwykłego świata nanotechnologii i materiałów.

Pokazy prezentowane przez cały dzień:

1. Trójwymiarowe mikrostruktury materiałów – Prezentacja zdjęć złożonych z mikrofotografii zrobionych przy użyciu mikoskopu elektronowego, zapisanych w trybie umożliwiającym ich obserwację w trzech wymiarach.

2. Basen cieczy nienewtonowskiej – Prezentacja własności cieczy nienewtonowskiej. Do basenu będzie można wejść, by na własnych nogach sprawdzić zachodzące w nim zjawiska.

3. Materiały z pamięcią kształtu – Prezentacja stopów metalicznych z pamięcią kształtu

Pokazy prezentowane w godzinach 11.00-14.00:

4. Muzykalny półprzewodnik – jak zmusić światło do komponowania – Kodowanie oraz odsłuchanie dźwięków wybranej melodii w formie błysków światła o zmiennej intensywności na specjalnie przygotowanym materiale półprzewodnikowym.

5. Cleanroom – pomieszczenie czyste – Prezentacja procesu litografii, przykłady zaprojektowanych układów. Prezentacja działania mikroskopu elektronowego.

Pokazy prezentowane w godzinach 14.00-17.00:

6. Co to jest próżnia? Przedstawienie zjawisk: rozchodzenie się dźwięku w powietrzu i próżni, spadek swobodny w powietrzu i w próżni, półkule magdeburskie, zachowanie się pianek marshmallow, zestalanie ciekłego azotu w próżni.

7. Materiały magnetyczne – lewitacja nadprzewodnika – Prezentacja rzeźb ferrofluidalnych, silnika homopolarnego, płytki obrazującej pole magnetyczne (ferrocell), lewitacji nadprzewodnika, tzw. bączka ‘top secret’.

8. Mechanika kwantowa – symulacja/gra – Symulacja komputerowa / gra prezentująca zjawiska, których wyjaśnienie możliwe jest jedynie na gruncie mechaniki kwantowej (np. efekt tunelowania).