Czytnik płytek wielodołkowych (Infinite M Nano, Tecan)

Czytnikplytekwielodolkowych

Czytnik płytek wielodołkowych (Infinite M Nano, Tecan). Urządzenie wyposażone jest w dwa monochromatory (ksenonowa lampa UV) do wzbudzenia pozwalające na wykonanie pełnego skanu absorbancji, moduł odczytu absorbancji w zakresie 230-1000 nm z możliwością wyboru długości fali co 1 nm. Dodatkowo posiada wbudowaną wytrząsarkę z regulacją kierunku i szybkości wytrząsania oraz inkubator z zakresem temp. od +5 od temp. pokojowej do 42 °C.

Czytnik umożliwia wykonanie pomiarów absorbancji z płytek w zakresie 6-384 dołków, z różnych miejsc dołka, z funkcją wielokrotnych odczytów. Czytnik sterowany jest z dwóch oprogramowań iControlTM oraz Magellan™. Program Magellan™ ma umożliwić sterowania urządzeniem oraz zawierać gotowe protokoły aplikacyjne: testy immunologiczne, pomiar ilościowy DNA/RNA, pomiar ilościowy białka, kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych, pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek, ilościowe oznaczenie produktów PCR, oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia, możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych, możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel), możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych.

Osoba kontaktowa:

dr Magdalena Wytrwał-Sarna

Czytnikplytekwielodolkowych