Inkubator z dozowaniem CO2

InkubatorCO2

Inkubator z dozowaniem CO2 do hodowli komórek (Astec, Japonia). Inkubator wyposażony jest w płaszcz powietrzny kontrolujący temperaturę w zakresie co najmniej +5 do 50 °C, filtr przeciwkurzowy, czujnik podczerwieni IR oraz automatyczną kalibrację CO2. Posiada funkcję dekontaminacji gorącym powietrzem w zakresie temperatur 60 °C – 140 °C oraz zakres kontroli CO2 0% – 20%.

Osoba kontaktowa:

dr Magdalena Wytrwał-Sarna

InkubatorCO2