Już wkrótce w ACMiN rozpoczyna się European School on Magnetism

logo ESM 2018

logo ESM 2018

W dniach 17-28 września 2018 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH odbywać się będzie European School on Magnetism „ESM-2018”.

Wiodącym tematem tegorocznej Europejskiej Szkoły Magnetyzmu będzie „Magnetism by Light”, a więc badanie i kontrolowanie zjawiska magnetyzmu za pomocą szeroko rozumianego „światła”, czyli promieniowania elektromagnetycznego w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od radiowych do promieniowania gamma). 

W Szkole uczestniczyć będzie 120 młodych naukowców i 16 wykładowców z 27 krajów świata. Podstawowym celem Szkoły jest specjalistyczne kształcenie realizowane w oparciu o europejskich (w tym polskich) najwybitniejszych naukowców i najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą. Wydarzenie ma także na celu integrację młodych badaczy zajmujących się magnetyzmem oraz podjęcie wspólnych inicjatyw dotyczących wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej i wniosków o granty europejskie w ramach programu HORYZONT–2020.

Wykłady będą się odbywały w Sali Audytoryjnej w budynku D-16 będącym siedzibą ACMiN, natomiast zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach zarówno Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, jak i Katedry Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH i Katedry Elektroniki WIET AGH oraz w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.esm2018.agh.edu.pl/