Laureat Nagrody im. Prof. Z. Engela wśród nas !

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz Kolega, p. dr inż. Michał Nowak, otrzymał Nagrodę im. Prof. Z. Engela I stopnia.

Kapituła Fundacji Rodziny Engelów przyznaje coroczne Nagrody imienia Profesora Zbigniewa Engela celem wyróżnienia aktywnej działalności w dziedzinie naukowej (np. za rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich trzech latach, itp.). Środki pieniężne na przyznane nagrody pochodzą z funduszy Fundacji Rodziny Engelów.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!