Uczestnicy European School on Magnetism już w ACMiN AGH

20180918 KSAF AGH Konferencja ACMiN GBukalski 11 Kopiowanie Kopiowanie Kopiowanie

20180918 KSAF AGH Konferencja ACMiN GBukalski 11 Kopiowanie Kopiowanie Kopiowanie

 

W poniedziałek, 17 września 2018 rozpoczęła się w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH European School on Magnetism „ESM-2018″.

Wiodącym tematem tegorocznej Europejskiej Szkoły Magnetyzmu jest „Magnetism by Light”, a więc badanie i kontrolowanie zjawiska magnetyzmu za pomocą szeroko rozumianego „światła”, czyli promieniowania elektromagnetycznego w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od radiowych do promieniowania gamma). 

W Szkole uczestniczy 120 młodych naukowców i 16 wykładowców z 27 krajów świata. Podstawowym celem Szkoły jest specjalistyczne kształcenie realizowane w oparciu o europejskich (w tym polskich) najwybitniejszych naukowców i najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą. 

Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie: http://www.esm2018.agh.edu.pl/

Zapraszamy do oglądnięcia relacji fotograficznej z wykładu Prof. Stefana Blügel’a pt: ” Magnetism and Matter – Electronic and magnetic properties including transport” oraz Welcome Party (fot. Grzegorz Bukalski KSAF).

[photo_gallery source=”directory: images/ESM_aktulanosci” limit=”22″ order=”title”]