Kompletny tor pomiarowy ze spektrometrem mossbauerowskim

Spektrometr mössbauerowski dwutorowy, w standardzie NIM

Standardowy tor spektrometryczny z detektorem proporcjonalnym (ksenonowym) z oprogramowaniem, umożliwiający wykonywanie pomiarów w geometrii transmisyjnej. Możliwa jest łatwa rozbudowa toru do pomiarów w technice CEMS a także pomiarów nisko- i wysoko temperaturowych. W skład toru wchodzą między innymi:

  • Kaseta NIM z zasilaczem
  • Detektor proporcjonalny, ksenonowy, w osłonie z blach ołowianych
  • Zasilacz wysokiego napięcia Wzmacniacz i dyskryminator KOPEREK
  • Analizator wielokanałowy amplitudy impulsów BARBAKAN
  • Przelicznik wielokanałowy, dwutorowy MOSIEK-5 z oprogramowaniem do akwizycji danych
  • Wibrator na magnesach neodymowych
  • Kolimator ołowiany, obudowany mosiądzem dla 1 licznika Sterownik wibratora OSIKA Ława mossbauerowska z uchwytami na 1 licznik i 1 próbkę