Piece rurowe

Dwa laboratoryjne piece rurowe do wygrzewania próbek w próżni lub kontrolowanej atmosferze. Piec wyposażony w rurę kwarcową o wymiarach przestrzeni roboczej 40x70x400 mm3 pozwala na ciągłe wygrzewanie w temperaturze do 1000°C. Piec wyposażony w rurę z Al2O3 o wymiarach przestrzeni roboczej 50x90x700 mm3 pozwala na ciągłe wygrzewanie w temperaturze do 1200 °C. Oba piece są wyposażone w programowane regulatory temperatury.

Opiekun: dr Jan Żukrowski